Odsek za varstvo narave naredil načrt dela

Člani Odseka za varstvo narave PD Polet so v ponedeljek, 18. februarja, naredili načrt dela za letošnje leto. Sestanka se je udeležilo 13 članov, ki so dejavno sodelovali pri snovanju plana, pri katerem smo v prvi vrsti upoštevali smernice, ki so bile podane s strani MDO, pa tudi naše predloge.

Letos bomo tako začeli delo s pritrditvijo vijakov na informacijski tabli v Zalogah, ki jih bomo ponovno očistili v sklopu vseslovenske čistilne akcije. Ker pa se na tem področju vedno znova pojavljajo novi odpadki, bomo na Občino Šentrupert naslovili poziv k ukrepanju za zaščito tega področja. Prav tako jih bomo pozvali, naj opozorijo lastnike parcel nad Deželo kozolcev k ureditvi kompostnikov. Budno bomo spremljali morebitna onesnaženja in ostale nepravilnosti pri varstvu narave in nanje opozarjali.

Tudi na izletih bomo še naprej delovali vzgojno z lastnim vzorom in dejanji ter opozarjali na morebitne nepravilnosti udeležencev.

Stopili bomo v kontakt tudi z županoma ostalih dveh občin Mirnske doline in predlagali sodelovanje naših članov v čistilni akciji, ki bi bila pravzaprav promocija društva.

Vsem trem šolam Mirnske doline bomo predlagati predstavitev dela VGN in GS ter ostalih zanimivih vsebin s področja delovanja planinskega društva z namenom privabitve k sodelovanju.

Dogovorili smo se, da bomo o svojem delovanju pisali na spletni strani društva, prav tako pa bomo o akcijah poročali v raznih glasilih.

Letos bomo organizirali še obisk prirodoslovnega muzeja v Ljubljani, in sicer v četrtek, 14. marca 2013, udeležili pa se bomo tudi obeh naravovarstvenih ekskurzij, ki jih organizira MDO, in sicer bomo 23. marca obiskali Kale v Beli krajini, 9. junija pa suhe travnike na Kozjanskem.

Na sestanku sem se tudi zahvalila vsem članom za pridno in vestno delo v našem odseku in jih pozvala k nadaljevanju v prijateljskem vzdušju. Na koncu je zanj poskrbel tudi Brane, ki nas je kot že mnogokrat počastil s svojo dobro kapljico.

 

Mojca Starič, načelnica OVN PD Polet