Načrt dela OVGN za leto 2014

 1. Posaditev sadik arnike na Površnici – Jože Majes bo daroval sadike  – maj 2014
 2. Pomladanska čistilna akcija – koordinacija z občinsko čistilno akcijo. Naš predlog je očistiti področja brežine potoka Bistrica do izliva v  Mirno  in črno odlagališče pod Bojanko in pregledati situacijo v Zalogah.
 3. Naravovarstvena ekskurzija Jovsi pod vodstvom prof. Dušana Klenovška − 17. 05. 2014
 4. Obisk zeliščarske kmetije Plavica − 27. 05. 2014
 5. Naravovarstvena ekskurzija MDO –  ABLANCA − 12. 07. 2014
 6. Iztrebljanje pelinovolistne ambrozije (Ambrosia artemisifolia L.) – avgust 2014
 7. Čiščenje Steklasove pohodne poti pred tradicionalnim pohodom
 8. Udeležba na letnem srečanju GS in VGN v organizaciji Pohodniškega društva Novo mesto – oktober 2014
 9. Spremljati delo članov in podati predloge kandidatov za priznanja dr. Angele Piskernik za zbor KVGN pri PZ Slovenije
 10. Spremljati naravovarstveno problematiko, opozarjati ustrezne organe na odpravo nepravilnosti
 11. Izobraževati se na področju VN: za GS, VGN ter nato znanje na izletih in akcijah prenašati  ostalim članom,  predvsem otrokom
 12. Pisati članke o naših akcijah na spletno stran društva ter jih objavljati v glasilih