Razpis za volitve v vodstvene organe Planinskega društva Polet Šentrupert

V skladu s Pravili Planinskega društva Polet Šentrupert, ki so bili sprejeti na zboru članov, 21.2.2014, upravni odbor poziva člane društva, da vložijo predloge za vodstvene organe društva: predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in častnega razsodišča.

Pisni predlogi se lahko vložijo v društveni pisarni v Slovenski vasi 5 vsako sredo od 18. do 19. ure ali pa pošljejo Martini Ruperčič, ki jo je upravni odbor zadolžil za zbiranje predlogov, na njen e-naslov: martina.r414@gmail.com.

Zbiranje predlogov za vodstvene organe društva bo potekalo od 15.01.2019 do 13.02.2019.
Ob vložitvi predlogov mora vsak pridobiti tudi soglasje člana, ki ga predlaga. Predlagani člani morajo biti člani Planinskega društva Polet Šentrupert.
Po poteku zbiranja predlogov za vodstvene organe, bodo ti objavljeni na spletni strani društva. Vodstveni organi bodo izvoljeni oziroma potrjeni na zboru članov društva, ki bo predvidoma v sredini meseca februarja 2019.

Šentrupert, 11.01.2019
Predsednik PD Polet Šentrupert
Bojan Brezovar, l.r.

priloge:
Razpis volitev 2019
Obrazec-soglasje h kandidaturi