Informacijski odsek

Naloga informacijskega odseka PD Polet je v prvi vrsti učinkovito sprotno obveščanje članov o društvenih akcijah z objavami na spletnih straneh, družabnih omrežjih, s plakatiranjem, pripravo letne zloženke in koledarčka ter vodenjem fotografskega arhiva. Na ta način poskrbimo, da so posamezni odseki društva na tekočem z društvenim dogajanjem in povezani med seboj. IO na spletni strani PD polet sproti poroča o društvenih akcijah, da so člani PD Polet o njih vnaprej obveščeni in se lahko ustrezno pripravijo nanje.

Informacijski odsek je zadolžen za točnost, ažurnost in podobo spletne strani, ki jo je potrebno sproti posodabljati.

Naloga IO je poskrbeti za jezikovno ustreznost in pravilnost poročil z izletov, tur, poletnih taborov, plezalne šole in drugih društvenih aktivnosti, ki jih po izvedeni aktivnosti pripravijo vodniki, ter – ob prisotnosti na izletih tudi poskrbeti za pripravo poročil

IO o pestrem delovanju društva na čim bolj privlačen, bralcem prijazen način ob vsakem trimesečnem izidu poroča v članku za ŠentrRupert, glasilu Občine Šentrupert. Ob morebitnih posebej odmevnih dogodkih pa je dobrodošlo tudi širše poročanje medijem.

Ob izteku aktualnega koledarskega leta IO vsakoletno pripravi atraktivno zloženko, ki je planincem in planinkam PD Polet v pomoč pri orientaciji glede društvenih akcij v tekočem letu. V novoletni paket spada tudi priročen koledarček ter čestitka z lepo mislijo in fotografijo, namenjena prijateljem društva.

V okviru IO poteka tudi pošiljanje rojstnodnevnih čestitk članom društva, za kar s svojo veščo roko širokosrčno poskrbi ga. Zdenka Logar.

Načelnica odseka: Andreja Udovč

Člani odseka: Martin Železnik, Damjan Zupančič