Nagovor predsednika društva za leto 2017

NOVEMU PROGRAMU NA POT

Program pohodov in izletov za leto 2017 je pred vami – tudi letos vam bomo ponudili veliko novega in lepega. Naj omenim samo nekaj akcij:

Poletni tabor bo tokrat v na Slovaškem. Osvajali bomo vrhove Tater!

V juliju  se bomo povzpeli na vrh našega očaka, v avgustu pa na vrh kralja Rabeljskega jezera, visoko gor na Viš, in tako realizirali izlet, ki je lani zaradi slabega vremena odpadel.

V oktobru se bomo z našimi prijatelji, planinci iz Trebnjega, napotili v Italijo. Osvajali bomo vrhove Velikega Kopinja in Gorjanskega vrha.

Drugo soboto v oktobru bomo organizirali že 18. tradicionalni pohod po Steklasovi poti!

Tudi v prihodnjem letu bomo še poseben poudarek namenili naravovarstvenim akcijam in ekološkim potem, pomembno vlogo pa bosta imela tudi kolesarjenje in vzponi po jeklenicah.

Dan planincev bo v letu 2017 junija ob Domu pod Storžičem. Že sedaj bi rad povabil vse naše planince, da se ga udeležijo. Prav gotovo si bomo ogledali tudi kakšno izstopajočo lepoto v okolici!

Poleg naštetega nas čaka nas še veliko zanimivega planinskega dogajanja. Lepo vabljeni,  da se nam pridružite na naših izletih, pohodih, vzponih in delovnih akcijah. Naj se na koncu nagovora zahvalim vsem vam, ki nas redno spremljate na naših pohodih, vzponih in skupnih podvigih.

 

Bojan Brezovar, predsednik