Skip to content Skip to footer

Nagovor predsednika PD Polet

Planinsko društvo Polet Šentrupert je bilo ustanovljeno okrog božiča leta 2002. V teh letih smo storili veliko, da delujemo kot organizirano društvo. Konstituirani so vsi organi društva, formirani so vodniško-izletniški, markacijski, mladinski odsek ter odsek za varstvo narave. Izšolali smo osem vodnikov, od tega imata dva tudi mednarodno licenco, dva markacista ter varuhinjo gorske narave. V društvo je vključeno preko stoštirideset  članov in mladih planincev, število članov pa raste iz leta v leto. V upravnem odboru smo se odločili, da bomo vsak mesec organizirali najmanj en društven izlet, kot izredno pametno odločitev pa je pokazala programska usmeritev- približati zahtevnost izletov vsem starostnim kategorijam. Realizirali smo skoraj vse načrtovane izlete, pohode in vzpone. Z dozorevanjem vodnikov pa smo tudi vse bolj aktivni na področju plezanja in alpinizma.

Odločitev upravnega odbora našega društva in vodstva turističnega društva je bila, da vzdrževanje Steklasove pohodne poti po obronkih Šentruperta, ki združuje velik del naravnih lepot, kulturno-zgodovinskih znamenitosti ter turistično-gostinske ponudbe, prevzamejo Poletovci pod vodstvom naših markacistov. Sama pot je tako vzorno vzdrževana tudi med letom in veseli smo dejstva, da pot živi v vseh letnih časih- kar je tudi prav- Šentrupert je lep v vseh barvah!

S Turističnim društvom Šentrupert vsako leto organiziramo jesenski Tradicionalni pohod po Steklasovi poti. Aktivno sodelujemo tudi z drugimi društvi v našem kraju, z roko v roki pa predvsem s Turističnim društvom, s Kulturnim društvom oblikujemo in markiramo pot Po poteh romarjev, z zmajarji smo sodelovali pri oblikovanju planinskega obeležja v Nebesih, ki so hkrati tudi najvišje v naši občini(602m). Konjerejsko društvo se nam pridruži s svojimi konji na pohodih po Steklasovi poti, Pihalni orkester sv.Ruperta pa nam pomaga dvigati razpoloženje na teh pohodih.

V letu 2005 smo organizirali planinsko šolo za mlade. Pridružile so se nam kar tri osnovne šole – Mirna, Mokronog in Šentrupert.

Dolgo časa smo najbolj pogrešali prostor, kjer bi se družili, sestankovali, imeli pa tudi miniaturno, priročno knjižnico s planinsko literaturo, ki bi jo lahko koristili tudi ostali člani društva. No predvsem zaradi razumevanja in prijaznosti direktorja Terce, ki je z nami podpisal donatorsko pogodbo, smo rešili tudi ta problem. Prišli smo do pisarne, ki jo že uporabljamo za sestanke in jo gostoljubno odstopamo tudi drugim “brezdomskim društvom” iz občine. Prostor smo sami prebelili, uredili…, nekaj rabljene opreme (stole, mize) smo že obnovili, pridobili pa tudi dve omari, nekaj regalov, zamenjali dotrajane zavese, ter nabavili rabljeno računalniško opremo. Načrtno ustvarjamo našo knjižnico, stene naših prostorov so zaživele. Po besedah predsednika MDO za Dolenjsko in Belo Krajino pri PZ Slovenije razpolagamo z najlepšimi prostori daleč naokoli. Društvene prostore imamo odprte za članstvo vsako sredo od 19h- 20h v letnem času v zimskem času pa od 18h-19h.

Bojan Brezovar, predsednik društva