Knjižnica

Knjižnica PD Polet Šentrupert zajema literaturo predvsem na temo planinstva. Vso literaturo si zainteresirani bralci lahko izposodijo v društvenih prostorih vsako sredo po dogovorjenih letnih in zimskih terminih. Za izposojo bosta vsakomur vedela svetovati Marjan in Marija Zagorc, ki vodita evidenco izposojene literature.

DELOVNI ČAS

Zimski termin: vsako sredo od 18:00 – 19:00 

Poletni termin: vsako sredo od 19:00 – 20:00